Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Ogłoszenia

10 maja 2016 21:37 | Ogłoszenia

KONKURS PROFILAKTYCZNY

ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW DO UDZIAŁU
W KONKURSACH PROFILAKTYCZNYCH!

1. KONKURS ORGANIZOWANY PRZEZ KOMENDĘ POLICJI

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie w ramach OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU „PaT” – Profilaktyka a Ty zaprasza młodzież do wzięcia udziału w konkursie (praca plastyczna) na hasło z użyciem max. 160 znaków umieszczonych w formacie A2 i wykonanych w dowolnej technice.

  • Tematyka hasła konkursowego ma dotyczyć profilaktyki na życie wolne od przemocy i uzależnień.
  • Motywem, który winien być użyty w pracy jest skrót „PaT” np.: „PaTent na życie”, „PaTologia – to nie moja droga” etc.
  • Praca ma mieć charakter refleksyjny będąca sprzeciwem wobec wszelkim patologiom społecznym.
  • Prace  należy dostarczyć do gabinetu pedagoga lub sekretariatu w terminie do 23 maja 2016r. (poniedziałek)- będą dostarczone do Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie (ul. Papieża Jana Pawła II 2, 62-200 Gniezno).
  • Do prac należy dołączyć załączniki, które można pobrać ze strony Policji:

http://www.gniezno.policja.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3967&Itemid=2

lub zgłosić się po nie do pedagoga szkolnego – p. Danuty Grembowskiej.

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wyróżnienie laureatów nastąpi w dniu 1 czerwca 2016  roku podczas zrywu Wolnych Serc.  Uroczystość odbędzie się w Centrum Kultury eSTeDe „Scena to dziwna” w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42 w godz. 11.00-13.00

 

2. KONKURS ORGANIZOWANY PRZEZ STACJĘ SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNĄ W GNIEŹNIE

Główny Inspektor Sanitarny jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu na plakat pt. „Stop dopalaczom” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs ma promować zasady zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, kształtować postawy prozdrowotne poprzez zwrócenie uwagi na problem „dopalaczy” i wynikających z nich konsekwencji zdrowotnych i prawnych, wzbudzać odpowiedzialność za zdrowie własne i innych, aktywizować środowiska szkolne w zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa.

Wymogi techniczne. dotyczące prac konkursowych:

  1. Praca konkursowa w dowolnej formie i technice jest przekazana przez uczestnika szkole w oryginale oraz w wersji elektronicznej - na płycie CD/DVD - w rozdzielczości i jakości umożliwiającej jej ewentualne wykorzystanie  do kampanii  wielkoformatowej  (bilbordowej),  w  zamkniętej  kopercie  wraz z oświadczeniami zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 3.
  2. Zaleca się zapisanie pracy konkursowej:

-                   w wybranym spośród wskazanych formacie: PDF (format zalecany), EPS, AI, TIFF;

-                   w trybie kolorów CMYK.

  1. W przypadku wykorzystania w pracy konkursowej gotowych plików zdjęć, grafik, zaleca się dodatkowe ich wgranie na płytę w oryginalnej (jak najwyższej) rozdzielczości.
  2. Nośnik z pracą konkursową musi być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika i umieszczony w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły, numer telefonu szkoły. Do koperty należy zapakować również oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 3.


Prace konkursowe należy przekazywać do pedagoga szkolnego do dnia 23 maja 2016r.  - które wraz z załącznikami będą przekazane do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gnieźnie ul. św. Wawrzyńca 18.

Do prac należy dołączyć załączniki, które można pobrać ze strony Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:

http://www.psse-gniezno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=521:qstop-dopalaczomq&catid=47:konkusry

lub zgłosić się po załączniki do pedagoga szkolnego. Regulamin także jest na powyższej stronie.

 

ZACHĘCAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W OBU KONKURSACH I ŻYCZYMY POWODZENIA!

Danuta Grembowska – pedagog

Mateusz Skalski – psycholog

 

Przeczytano: 272 razy. Wydrukuj|Do góry