Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Ogłoszenia

27 kwietnia 2015 21:12 | Ogłoszenia

INICJATYWA PROFILAKTYCZNA PaT!

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W INICJATYWIE  PROFILAKTYCZNEJ PaT!

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie od kilku lat realizuje ogólnopolski projekt edukacyjno-profilaktyczny pod nazwą „Profilaktyka a Ty” (PaT), będący spójnym z rządowym programem ograniczeń przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” oraz programem „Bezpieczna szkoła”. Jedną z inicjatyw profilaktycznych programu PaT są coroczne obchody Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki, gdzie w tym samym czasie, w całym kraju młodzież szkolna wyraża swój sprzeciw wobec wszelkim patologiom społecznym oraz uroczyście odczytywana jest odezwa społeczności PaT – społeczny zryw WOLNE SERCA.

W związku z powyższym podjęta została inicjatywa wspólnego działania opartego na twórczej profilaktyce rówieśniczej.

Uczniowie gimnazjum zaproszeni zostali do przygotowania wystąpień słowno-muzycznych, które zostaną zaprezentowane w dniu 1 czerwca 2015r. na terenie Gimnazjum Nr 1 w Gnieźnie.

Ponadto dla uczniów klas pierwszych  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych adresowany jest konkurs plastyczny pod hasłem: „PaTologia – to nie moja droga”. Jego celem jest promowanie idei zdrowego stylu życia, bez uzależnień i przemocy.

W ramach konkursu uczeń klasy pierwszej indywidualnie ma za zadanie przygotowanie pracy plastycznej (plakatu) w technice dowolnej oraz nadanie mu własnego hasła lub myśli skłaniającej do refleksji i będącej sprzeciwem wobec wszelkim patologiom społecznym.

Prace należy dostarczyć koordynatorom: wychowawcom klas pierwszych (p.A.Zielińska, p. M.Wiertel) lub pedagogowi szkolnemu (p.D.Grembowska) do dnia 25 maja 2015r.  Koordynatorzy muszą dostarczyć zebrane prace  do Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie do dnia 27 maja 2015r.

Przygotowanie wystąpienia słowno-muzycznego koordynować będzie p. M.Kasperska – nauczycielka j.polskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu i wyróżnienie laureatów nastąpi w dniu 1 czerwca 2015r. podczas Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki, które odbędą się na terenie Gimnazjum Nr 1 przy ul. Św. Jana 2a w Gnieźnie.

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnokrajowych działań w ramach programu PaT zawarte są na stronie www.pat.policja.gov.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU W TYM PROFILAKTYCZNYM PRZEDSIĘWZIĘCIU!

Przeczytano: 264 razy. Wydrukuj|Do góry