Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie - Klasa 7

Wychowawca

Magdalena Wiertel

Moja klasa

Wybierz wersję planu lekcji do druku