Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Kadra

Dorota Spychała

Funkcja: Dyrekcja, Wychowawca, Nauczyciel

Dyrektor szkoły

Piotr Matysiak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Z-ca dyrektora

Małgorzata Kasperska

Funkcja: Logopeda, Nauczyciel

Małgorzata Oelke

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Agata Grzechowiak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Edyta Gładych - Zielińska

Funkcja: Nauczyciel

Hanna Nowak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Elżbieta Zawal

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Aneta Zielińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Magdalena Wiertel

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Katarzyna Kolubczyńska

Funkcja: Nauczyciel

Dorota Guziołek

Funkcja: Nauczyciel

Sylwia Kniat

Funkcja: Nauczyciel

Hanna Szymańska

Funkcja: Nauczyciel

Jarosław Marek

Funkcja: Nauczyciel

Jarosław Zieliński

Funkcja: Bibliotekarz, Nauczyciel, Wychowawca

Renata Arwońska

Funkcja: Nauczyciel

Danuta Grembowska

Funkcja: Pedagog

Mateusz Skalski

Funkcja: Psycholog

Katarzyna Kosińska

Funkcja: Nauczyciel

Przemysław Dębowski

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog

Anna Łykowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Helena Bereźnicka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Hanna Nawrocka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Monika Majchrzak

Funkcja: Nauczyciel

Józef Oziębło

Funkcja: Nauczyciel

Elżbieta Wesołowska

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz

Natalia Wawrzyk

Funkcja: Logopeda, Nauczyciel

Bogumiła Wojtasik

Funkcja: Nauczyciel