Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

DLA RODZICÓW

APEL TWOJEGO DZIECKA


Jak mądrze kochać młodego człowieka? Ważną wskazówką dla rodziców jest to, co myślą i czują same dzieci. Co daje dziecku poczucie bezpieczeństwa? W jaki sposób rozmawiać z dzieckiem? Co zrobić, aby Cię słuchało i rozumiało? Co zrobić, aby wyrosło na mądrego i dobrego człowieka?


APEL TWOJEGO DZIECKA:

· Nie dawaj pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo zawiedziony, gdy ich później nie dotrzymujesz.

· Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię, „Ja Cię nienawidzę”. To nie Ciebie nienawidzę, ale ograniczeń, które stawiasz przede mną.

· Nie gderaj. Będę się bronił udając głuchego.

· Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami. Pomyśl jednak czy nie staram się przy ich pomocy przyciągnąć Twojej uwagi, której tak bardzo potrzebuję.

· Nie zapominaj, jak szybko dorastam. Jest Ci zapewne trudno dotrzymać mi kroku, ale - proszę Cię - postaraj się.

· Nie zabraniaj mi eksperymentowania i popełniania bledów. Bez tego nie mogę się rozwijać.

· Nigdy nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną jest poniżej Twojej godności. Wzbudza to we mnie prawdziwą serdeczność.

· Nie postępuj tak, abym czuł się mniejszy niż jestem. To sprawia, że postępuję głupio, żeby udowodnić, że jestem duży.

· Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami tego, co zrobiłem. Potrzebne mi są również bolesne doświadczenia.

· Nie karć mnie w obecności innych. Najbardziej mnie przekonujesz, gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie.

· Nigdy nawet nie sugeruj, że Ty jesteś doskonała i nie omylna. Przeżywam bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś taka.

· Nie mów, że mój strach i moje obawy są głupie. Dla mnie są bardzo realne.

· Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania. Ja znajdę informacje gdzie indziej, ale chciałbym, żebyś Ty była moim przewodnikiem po świecie.

· Nie psuj mnie, dając mi wszystko o co Cię proszę. Niektórymi prośbami jedynie wystawiam Cię na próbę.

· Nie pozwól mi utrwalić złych nawyków. Ufam, że Ty pomożesz mi się z nimi uporać.

· Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie. Daje mi to poczucie bezpieczeństwa.

· Nie zmieniaj swoich zasad postępowania w zależności od układów. Czuję się wtedy zagubiony i tracę wiarę w Ciebie.

· Nie przeceniaj mnie. To mnie krępuje i niekiedy zmusza do kłamstwa, aby nie sprawić Ci zawodu.

(Tekst pochodzi ze strony - www.dobryrodzic.pl)


 

WYBÓR SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ


MOJE DZIECKO  WYBIERA  SZKOŁĘ  PONADGIMNAZJALNĄ

1. Twoja postawa ma wpływ na wybory Twojego dziecka - bądź razem z nim w momencie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

2.  Twoje doświadczenia z czasów wyboru szkoły – Twoje kłopoty i rozterki mogą być cenne dla Twojego dziecka, opowiedz o nich podczas szczerej rozmowy.

3.  Pomagaj swojemu dziecku w przygotowaniach do egzaminu kończącego naukę w gimnazjum, którego wynik otwiera drzwi do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. Zwróć uwagę a to, czy przygotowuje się do niego systematycznie. Skonsultuj się z nauczycielami. Pozwól dziecku korzystać z własnych doświadczeń.

4.  Doradca zawodowy pomoże określić predyspozycje Twojego dziecka do wykonywania zawodu, Twoje ambicje i marzenia nie muszą być zgodne z możliwościami i zainteresowaniami dziecka.

5. Świat zawodów jest bardzo obszerny . Pomóż dziecku odnaleźć się w nim – opowiedz o swoim doświadczeniu zawodowym , o różnych stanowiskach pracy.

6.  Wizja dziecka na temat zawodu bardzo często jest odmienna od rzeczywistego obrazu danego zawodu – postaraj się uświadomić dziecku zarówno wady jak i zalety zawodu, jakim jest zainteresowane aby zaoszczędzić dziecku rozczarowań.

7.  Pomóż dziecku zebrać informacje o sieci szkół w Twoim regionie – ich typy oraz kierunki kształcenia.

8.  Poszukajcie wspólnie informacji o wymogach rekrutacyjnych w wybranych typach szkół. Realne określenie wymarzonej możliwości dostania się do danej szkoły będzie bardzo pomocne.

9. Spróbuj wspólnie z dzieckiem opracować „plan awaryjny” – pamiętaj realizacja celów edukacyjnych i zawodowych nie zawsze bywa prosta.

10.Przekonaj dziecko, że zawsze może liczyć na Ciebie i Twoje wsparcie.

 

 

10 ZASAD, KTÓRYMI...

10 zasad, którymi powinni kierować się Rodzice wychowując swoje Dziecko

I Zasada akceptacji
Dorastające dziecko ma prawo do własnego życia. Pozwólmy mu na realizację własnych zamierzeń.

II Zasada wiarygodności
Nie należy postępować inaczej, niż się mówi. Fałsz, nieszczerość obniżają autorytet Rodziców

III Zasada poszanowania intymności
Uszanuj tajemnicę kieszeni, szuflad, korespondencji Okażmy takt i delikatność. Młody człowiek będzie skłonny do zwierzeń, kiedy będzie wiedział, że zależą od niego

IV Zasada równych zobowiązań.

Obie strony powinny wywiązywać się ze wzajemnych zobowiązań wobec siebie.

V Zasada stabilności

Chaotyczności i niezdecydowaniu młodzieży Rodzice powinni przeciwstawić stabilność życia rodzinnego.

VI Zasada prośby
Polecenia kierowane do dzieci powinny mieć formę konkretnej prośby, stanowczej, ale spokojnej. Bezosobowe rozkazy są mało skuteczne.

VII Zasada konsekwencji
Dziecko musi wiedzieć, czego może oczekiwać po swoim postępowaniu. Można to ustalić zawierając "kontrakt" przestrzegany przez obie strony.

VIII Zasada otwartości na informacje
To także zasada otwartości na krytykę i powinna obowiązywać zarówno dzieci, jak i Rodziców. Bezosobowe rozkazy są mało skuteczne.

IX Zasada humoru
Napięcie, atmosferę zdenerwowania w domu najłatwiej rozładować humorem. Wytwarza on dystans wobec problemu.

X Zasada współdecydowania
Narady rodzinne sprzyjają wzajemnemu zrozumieniu i akceptacji.PRZYDATNE LINKI


www.poradnia.iklecko.pl

www.pcpr.powiat-gniezno.pl

www.gniezno.policja.gov.pl

www.parpa.pl

www.madrzy-rodzice.pl

www.dobryrodzic.fdn.pl

www.cyberprzemoc.pl

www.narkomania.org.pl

http://www.narkomania.gov.pl/o_narkotykach_i_inarkomanii.htm?id=111489

www.dopalaczeinfo.pl

www.saferinternet.pl

www.dyzurnet.pl

www.niebieskalinia.info

www.fdn.pl

www.unicef.pl