Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

DLA UCZNIA

 

 

 SPRAWDZONE RADY DLA UCZNIÓW KL. I GIMNAZJUM

 

Zostałeś uczniem gimnazjum. Najłatwiejsze za Tobą.

 

Teraz za to czeka Cię ciężka praca, inne przyjemności oraz moc wrażeń.

 
 

1. W pierwszym miesiącu miałeś dużo klasówek sprawdzających Twoje wiadomości. Pozwoliło to nauczycielom zorientować się, co już wiesz.

 

2. Musisz nauczyć się uważnego słuchania i robienia notatek. Większość nauczycieli nie będzie już dyktowała. Sam powinieneś wyłapywać rzeczy najważniejsze i zapisywać je najlepiej czytelnie i w punktach.

 

3. Będą wymagać od Ciebie większej samodzielności i aktywności. Czeka Cię dużo więcej nauki niż w szkole podstawowej.

 

4. Nie bój się pytać, jeżeli czegoś nie wiesz. Pamiętaj, że nie ma głupich pytań.

 

5. Ucz się systematycznie, żeby nie narobić zaległości, szybko poprawiaj jedynki.

 

6. Tutaj nie zaniżają ocen. To w podstawówce je zawyżali. Nie załamuj się niższymi ocenami.

 

7. Picie i palenie nie przysporzy Ci dobrych przyjaźni. Taki szpan jest tępiony. Nie jesteś osobą gorszą od innych. Nie musisz w ten sposób zwracać na siebie uwagi.

 

8. Staraj się nie spóźniać na lekcje i bądź kulturalny. Twoje zachowanie w szkole jest tak samo ważne, jak oceny.

 

9. Pamiętaj, że aktywność na początku zapewni Ci spokój pod koniec roku.

 

10. Staraj się nie zwracać na siebie uwagi wyzywającym ubiorem.

 

11. Szanuj siebie, nie daj się poniżać. O pomoc zwracaj się do wychowawcy lub pedagoga.

 

12. Zdarza się tak, że stare przyjaźnie kończą się w gimnazjum. Nie zrażaj się tym, szukaj nowych przyjaciół.

 

13. Dystans między Tobą, a nauczycielem nie jest taki duży, jak Ci się wydaje. Staraj się zrozumieć nauczyciela tak, jak chciałbyś żeby on zrozumiał Ciebie.

 

14. Nie poddawaj się pierwszym niepowodzeniom. Nie bądź pesymistą. MYŚL POZYTYWNIE!

 

 

 

Przemóż się i przemów.

 

Jeśli na lekcjach siedzisz cichutko jak myszka i boisz się zabrać głos, bo wydaje Ci się, że inni mają więcej do powiedzenia - musisz to zmienić! Nauczyciel docenia nie tylko wiedzę i inteligencję. Aktywność na lekcji może mieć znaczący wpływ na Twoje oceny, a i koledzy zaczną Cię bardziej szanować za odwagę i własne zdanie.

 

 

 

Pięć wymówek, w które żaden nauczyciel nie uwierzy:

 

1. Pani tego nie zadała!

 

2. Umiałam, ale... zapomniałam.

 

3. Byłam chora... (na lenistwo).

 

4. Zgubił mi się podręcznik.

 

5. Zapomniałam zeszytu z pracą domową.

 

 

 

Pięć rzeczy, które złoszczą nauczycieli:

 

1. Spóźnianie się... na każdą lekcję.

 

2. Wpatrywanie się w okno w czasie lekcji. Obecność ciałem im nie wystarczy!

 

3. Gadanie na lekcji - doprowadza do szewskiej pasji nawet najłagodniejszego nauczyciela.

 

4. Ciągłe zapominanie podręcznika, zeszytu, czy innych pomocy naukowych.

 

5. Liściki i śmiechy - nauczyciel to też człowiek, który może pomyśleć, że bawicie się jego kosztem.

 

 

 

PRAWA DZIECKA

 

PRAWO DO WYPOWIEDZI oznacza, że w ważnych sprawach ciebie dotyczących możesz wygłosić swoje zdanie, opinię, oświadczyć własną wolę.

 

PRAWO DO ŻYCIA I ROZWOJU oznacza, że nikogo nie można bezprawnie pozbawić życia.

 

PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY I PONIŻANIA oznacza, że bicie, znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karane.

 

PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE oznacza, że nikomu nie wolno zabrać cię od rodziców, chyba, że z bardzo ważnych powodów, gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno masz prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

 

PRAWO DO TOŻSAMOŚCI oznacza, że musisz mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie, mając 13 lat musisz być zapytany o zgodę, gdybyś miał mieć zmienione nazwisko.

 

PRAWO DO SWOBODY MYŚLI, SUMIENIA I RELIGII oznacza, że: gdy jesteś już wystarczająco świadomy, sam decydujesz o swoim światopoglądzie, wcześniej rodzice mają prawo tobą kierować.

 

PRAWO DO NAUKI oznacza, że możesz uczyć się tak długo, jak pozwalają na to twoje zdolności, pracować możesz jak skończysz 15 lat.

 

PRAWO DO STOWARZYSZENIA oznacza, że możesz należeć do organizacji młodzieżowych, jeśli masz 16 lat sam decydujesz o swojej przynależności.

 

PRAWO DO INFORMACJI oznacza, że powinieneś poznać swoje prawa, powinieneś mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy.

 

PRAWO DO PRYWATNOŚCI oznacza, że możesz dysponować własnymi rzeczami, masz prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w twoje sprawy osobiste i rodzinne.

 

NAUCZ SIĘ UPOMINAĆ O SWOJE PRAWA, ALE PAMIĘTAJ, ŻE INNI TEŻ JE MAJĄ.ZANIM ZDECYDUJESZ...


 Drogi Gimnazjalisto!

Zanim zdecydujesz, którą szkołę ponadgimnazjalną wybrać – zastanów się i pomyśl:

- W jakich dziedzinach jesteś dobry?

- Co Cię interesuje?

- Jaki zawód chciałbyś wykonywać w przyszłości?

Poszukaj i zbierz informacje:

·         O sobie:

- Jakie masz zdolności i umiejętności?

- Jakie masz zainteresowania?

- Jakie posiadasz cechy osobowości?

- Jakie są Twoje możliwości intelektualne i fizyczne?

- Jaki jest Twój stan zdrowia?

·         O szkołach:

- Typy szkół

- Wymagania rekrutacyjne

- Możliwości dalszej edukacji

- Przedmioty nauczania w danej szkole

- Zajęcia pozalekcyjne danej szkoły

- Adresy, dojazdy

·         O zawodach:

- Jaki zdobędziesz zawód?

- Jakie zadania zawodowe będziesz wykonywać w przyszłości?

- Wymagania osobowościowe zawodu.

- Wymagania zdrowotne zawodu.

 

 

GDZIE PO GIMNAZJUM?


Jeśli chcesz się szybko usamodzielnić i rozpocząć pracę zawodową możesz wybrać SZKOŁĘ ZAWODOWĄ.


Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe. Nieodłącznym elementem kształcenia w tym typie szkoły jest praktyczna nauka zawodu. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zewnętrznego uzyskasz dyplom potwierdzający twoje kwalifikacje zawodowe.

Co możesz robić po skończeniu szkoły zawodowej?

- Po zdaniu egzaminu otrzymasz kwalifikacje zawodowe na poziomie robotniczym i będziesz mógł podjąć pracę w wybranym zawodzie.

- Możesz kontynuować naukę w uzupełniającym liceum lub technikum i po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymać świadectwo dojrzałości.

 

Jeśli wiesz co Cię interesuje i wybrałeś już zawód w jakim chciałbyś pracować możesz podjąć naukę w TECHNIKUM.


Nauka w tym typie szkoły umożliwia zdobycie matury oraz kwalifikacji zawodowych. W technikum realizowany jest program kształcenia zawodowego oraz program kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym. Matura zdawana jest po czwartym roku nauki. Po zdaniu egzaminu zawodowego możesz uzyskać kwalifikacje zawodowe i tytuł technika.


Co będziesz mógł zrobić po ukończeniu technikum?

- Po zdaniu egzaminu zewnętrznego potwierdzającego twoje kwalifikacje zawodowe będziesz mógł podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.

- Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości i będziesz mógł podjąć studia wyższe.

- Będziesz mógł również założyć własną działalność gospodarczą.

 

Jeśli nie masz jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących dalszej nauki i wyboru zawodu lub planujesz kontynuować naukę, aby zdawać na studia, możesz wybrać LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCENauka w trzyletnim liceum ogólnokształcącym pozwoli Ci uzyskać wykształcenie ogólne na poziomie średnim.


Jakie możliwości otworzą się przed Tobą po ukończeniu liceum ogólnokształcącego?

- Możesz dalej uczyć się w szkole policealnej. Po ukończeniu szkoły policealnej i zdaniu egzaminu zewnętrznego uzyskasz kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

- Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości i będziesz mógł podjąć studia wyższe.

- Możesz również uzyskać kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych lub w trakcie pracy zawodowej.

 

Jeśli masz już określone zainteresowania ale nie wiesz jeszcze jaki zawód wybrać możesz kontynuować naukę w LICEUM PROFILOWANYM


Nauka w liceum profilowanym odbywa się w profilach ogólno zawodowych. Ukończenie liceum profilowanego zapewni Ci wykształcenie ogólne na poziomie średnim.

Jakie będziesz miał możliwości po ukończeniu liceum profilowanego?

- Możesz podjąć dalsze kształcenie zawodowe w szkołach policealnych. Jeśli w szkole policealnej będziesz kontynuował naukę w tej samej dziedzinie, którą wybrałeś w liceum profilowanym, będziesz mógł otrzymać kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie już po roku nauki.

- Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości i będziesz mógł podjąć studia wyższe.

- Możesz także uzyskać kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych lub w trakcie pracy zawodowej.


 

DLA UCZNIA – PRZYDATNE LINKI


 

www.brdp.gov.pl - strona Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka, z której dowiesz się czym się zajmuje Rzecznik i do czego służy telefon zaufania.

 

BEZPIECZNY INTERNET/ ZGUBNE NAŁOGI:

 

www.sieciaki.pl

 

www.helpline.org.pl

 

www.dzieckowsieci.pl

 

www.necio.pl

 

www.cyberprzemoc.pl

 

www.niebotak.pl

 

www.dopalaczeinfo.pl


http://www.narkomania.gov.pl/o_narkotykach_i_inarkomanii.htm?id=111489

 

 

 

www.saferinternet.pl

 

 

www.dyzurnet.pl

 

 

www.niebieskalinia.info

 

 

www.fdn.pl

 

 

www.unicef.pl

 

 

www.dbi.pl

 

 

www.pat.policja.gov.pl