Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Rada Rodziców

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM

2017/2018

 

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW:

  1.  – Przewodnicząca Rady
  2. – Zastępca Przewodniczącej Rady
  3. – Sekretarz Rady
  4. – Skarbnik Rady

 

KOMISJA REWIZYJNA

  1.  – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  2. – Członek Komisji Rewizyjnej
  3. – Członek Komisji Rewizyjnej