Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Dyrekcja

Dorota Spychała - dyrektor szkoły

Piotr Matysiak - w-ce dyrektor szkoły