AAA
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Przedmioty

W-F chłopcy

Nauczyciel: Jarosław Marek

Klasy: 4a