AAA
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie