AAA
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Przedmioty

Historia

Nauczyciel: Józef Oziębło

Klasy: 4a