AAA
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Przedmioty

Język polski

Nauczyciel: Elżbieta Zawal

Klasy: 4a