AAA
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Kadra

Natalia Wawrzyk

Funkcje: Nauczyciel, Logopeda