AAA
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Kadra

Monika Majchrzak

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Język angielski