AAA
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Kadra

Hanna Nawrocka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna