AAA
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Kadra

Helena Bereźnicka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna