AAA
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Kadra

Anna Łykowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Matematyka, Informatyka, Zajęcia wyrów. matematyka

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie
10:35 - 11:20 Informatyka 4a