AAA
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Kadra

Sylwia Kniat

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Język niemiecki, Testy j. niemiecki