AAA
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Kadra

Magdalena Wiertel

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Historia, WOS, Lekcja wychowawcza