AAA
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Kadra

Aneta Zielińska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Matematyka, Informatyka, Lekcja wychowawcza