Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Najnowsze wiadomości

27 września 2018 21:46 | Komunikaty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY/GIMNAZJALNY

Informacja dla rodziców i uczniów o dostosowaniu warunków i form egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających. Egzamin ósmoklasisty/gimnazjalny jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi...

czytaj więcej »

27 września 2018 21:43 | Komunikaty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY/GIMNAZJALNY - ważne terminy

Do 30 września Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której: wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu; (od 2022 r.) wskazują przedmiot do wyboru, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu; informują...

czytaj więcej »

27 września 2018 21:36 | Komunikaty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY/GIMNAZJALNY c.d.

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić: podczas egzaminu (decyzja przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego), jeżeli uczeń: rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie, wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie...

czytaj więcej »

19 września 2018 21:48 | Aktualności

PGE Dzień Sportu na Orliku w Mieleszynie

W minioną niedzielę 9.09.w Mieleszynie podobnie jak na 500 obiektach sportowych w całej Polsce odbył się PGE Dzień Sportu na Orliku. To wyjątkowa ogólnopolska akcja mająca na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zaplanowano wiele sportowych...

czytaj więcej »

19 września 2018 21:42 | Aktualności

Inauguracja Nowego Roku Szkolnego

W poniedziałek, 3 września 2018 r. o godzinie 8.00, na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Mieleszynie rozpoczął sie uroczysty apel. Po odśpiewaniu hymnu pani Dyrektor Dorota Spychała powitała wszystkich zebranych. Szczególnie serdecznie przywitała pierwszoklasistów. Następnie...

czytaj więcej »

25 czerwca 2018 18:31 | Aktualności

ROK SZKOLNY 2017/2018 ZAKOŃCZONY

Dnia 22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/ 2018. O godzinie 9.00 sali gimnastycznej spotkali się dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Po krótkim występie trzecioklasistów Pani dyrektor wręczyła świadectwa uczniom, którzy w tym roku szkolnym...

czytaj więcej »

23 czerwca 2018 17:47 | Aktualności

Nagrody dla najlepszych

W czwartek w naszej szkole rozpoczęliśmy obchody pożegnania starego roku szkolnego 2017/2018. Zgromadziliśmy się na uroczystym apelu, na którym rozdane zostały nagrody uczestnikom biorącym udział w wielu konkursach zarówno wiedzowych, jak i sportowych. Bardzo cieszy nas fakt, że...

czytaj więcej »

20 czerwca 2018 21:54 | Aktualności

WYCIECZKA DO WARSZAWY

14 czerwca uczniowie klas 4b oraz 2b i 3a Gim udała się na wycieczkę do Warszawy. Swoją przygodę w stolicy rozpoczęli w Centrum Nauk Kopernik czyli w świecie samodzielnego eksperymentowania. Następnie z przewodnikiem mieli okazję zobaczyć Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta III Wazy i Zamkiem Królewskim...

czytaj więcej »

20 czerwca 2018 21:36 | Aktualności

Konkurs KRUS-u

Dzieci z naszej szkoły brały udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników „Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy”. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów z terenów...

czytaj więcej »

20 czerwca 2018 21:31 | Aktualności

Karta rowerowa

W szkole odbyła się egzamin teoretyczny i praktyczny uczniów klas czwartych na kartę rowerową. Wszyscy uczniowie zdali go pomyślnie. Uczestników egzaminu przygotowywał p. Przemysław Dębowski.

czytaj więcej »